Đồ thị trong phân tích kỹ thuật

Đồ thị là nền tảng của phân tích kỹ thuật. Một hình vẽ đồ thị thật sự đáng giá ngàn từ. Đồ thị dạng đường (Line Charts) Đồ thị dạng đường là loại đồ thị đơn giản nhất. Như đã trình bày trong đồ thị của cổ phiếu HP ở hình trên, đường đồ thị …

Đồ thị trong phân tích kỹ thuật Read More »