Chỉ báo Klinger Oscillator

Tổng quan chỉ báo KVO Klinger Oscillator (KVO) là chỉ báo dựa trên khối lượng giao dịch nhằm đo lường xu hướng dòng tiền vào ra ở một chứng khoán trong ngắn hạn và dài hạn. Stephen J Klinger phát triển và giới thiệu KVO trên tạp chí Technical Analysis of Stocks and Commodities số …

Chỉ báo Klinger Oscillator Read More »