Làm sao để hiểu về dòng tiền khi đầu tư

Dòng tiền là một thuật ngữ được các nhà đầu tư định nghĩa rất khác nhau. Dòng tiền mà tôi cho là hữu ích nhất khi phân tích một công ty là thuật ngữ thường được gọi là dòng tiền lưu thông. Trong nhiều trường hợp, khái niệm dòng tiền lưu thông đem lại cho …

Làm sao để hiểu về dòng tiền khi đầu tư Read More »