Giá trị thực của một cổ phiếu

Giá trị thực trong lĩnh vực tài chính có rất nhiều cách gọi khác nhau, bao gồm “giá trị nội tại”, “giá trị đúng” hoặc đơn giản là “giá bán lẻ”. Tên gọi không thành vấn đề. Hãy gọi bất cứ tên nào bạn muốn; tôi sẽ gọi là giá trị thực. Giá trị thực …

Giá trị thực của một cổ phiếu Read More »