Đàm phàn mức giá cuối cùng

Khi bắt đầu đàm phán hợp đồng, người bán và người môi giới đã hỏi tôi mức giá mà tôi đưa ra cho tài sản đó. Như một kẻ ngốc, tôi đã nói con số mà mình thật sự mong muốn. Tại sao tôi lại ngốc vậy? Vì theo lẽ tự nhiên, người môi giới …

Đàm phàn mức giá cuối cùng Read More »