Cùng tìm hiểu về xu hướng giá

Trong những phần trước, chúng ta đã tìm hiểu các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự bị phá vỡ như thế nào do sự thay đổi kỳ vọng của nhà đầu tư, từ đó dẫn đến sự dịch chuyển của đường cung/cầu. Sự thay đổi này thường xảy ra đột ngột và diễn biến theo thông tin. …

Cùng tìm hiểu về xu hướng giá Read More »