Cách tính toán giá trị thực cổ phiếu

Cách tìm số liệu để tính toán giá trị thực của cổ phiếu: 1. EPS hiện hành Chúng ta không phải làm bất cứ công việc tính toán phức tạp nào để tìm được EPS hiện hành vì nó được báo cáo trong hầu hết trang Web tài chính và dễ dàng lấy được. Bạn …

Cách tính toán giá trị thực cổ phiếu Read More »