Tỷ lệ bán khống theo lô nhỏ

Tổng quan tỷ lệ bán khống theo lô nhỏ Odd Lot Short Ratio – OLSR – là một chỉ báo tâm lý thị trường thể hiện tỷ lệ giữa khối lượng giao dịch bán khống theo lô nhỏ với khối lượng giao dịch mua/bán theo lô nhỏ hàng ngày. Nhà đầu tư “bán khống” cổ …

Tỷ lệ bán khống theo lô nhỏ Read More »