Trung bình động công cụ phân tích kỹ thuật xuất hiện sớm nhất

Trung bình động là giá trung bình của chứng khoán trong một khoảng thời gian xác định. Chúng ta cần xác định khoảng thời gian cụ thể khi tính giá trung bình (ví dụ 25 ngày). Cách xác định trung bình động giản đơn là tính tổng các mức giá của chứng khoán trong một …

Trung bình động công cụ phân tích kỹ thuật xuất hiện sớm nhất Read More »