Tác dụng của hợp động cho thuê có sẵn

Khi bạn mua một bất động sản thương mại, điều đó có nghĩa là bạn đang mua các hợp đồng. Đó là dòng tiền của bạn, cho nên hãy tập trung vào các hợp đồng cho thuê đã có. Các hợp đồng này thường có mức thời gian hoặc thời hạn nhất định. Ví dụ: …

Tác dụng của hợp động cho thuê có sẵn Read More »