Khung thời gian trong phân tích kỹ thuật

Bất kể khung thời gian của dữ liệu trong các đồ thị là như thế nào (ví dụ hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng…) thì các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật vẫn không bị ảnh hưởng. Hãy xem xét các đô thị của cổ phiếu Boeing ở hình dưới, …

Khung thời gian trong phân tích kỹ thuật Read More »