Các chỉ báo Trung bình động cần biết

Tổng quan các chỉ báo Moving Averages Trung bình động là một chỉ báo thể hiện giá trị trung bình của giá chứng khoán trong một khoảng thời gian. Khi giá chứng khoán thay đổi thì giá trung bình cũng thay đổi theo. Trung bình động có bảy dạng phổ biến: giản đơn (còn được …

Các chỉ báo Trung bình động cần biết Read More »