kinh nghiệm

#ĐầutưBĐS: Dùng lòng nhiệt tình để thúc đẩy người khác

(Kinh nghiệm đầu tư của Donald Trump với ví dụ dự án bất động sản Commodore – Hyatt ) Đức tính nhiệt tình là một yếu tố quyết định của cuộc chơi đầu tư. Sự thành công của bạn phụ thuộc chủ yếu vào việc thu hút khả năng sáng tạo và sự hợp tác …

#ĐầutưBĐS: Dùng lòng nhiệt tình để thúc đẩy người khác Read More »

#ĐầutưBĐS: Tập trung vào chất lượng

Đôi khi lời khuyên xuất hiện dưới dạng một câu chuyện cười. Có một câu chuyện cười khá cũ nói về các chu kỳ đầu tư và bất động sản mà tôi đã được nghe cách đây nhiều năm và thỉnh thoảng, tôi vẫn kể với mọi người. Trong những ngày cuối cùng của chiến …

#ĐầutưBĐS: Tập trung vào chất lượng Read More »