loại cổ phiếu tốt

Lựa chọn cổ phiếu công ty tốt với 4 chữ M

Trong quá trình mua cổ phiếu của những công ty tuyệt vời có mức giá hấp dẫn, bạn nên nghĩ đến những điều tôi đã nêu ra và “bốn chữ cái M”: Ý nghĩa (meaning), Lợi thế cạnh tranh (moat), Quản lý (management), và biến độ an toàn (margin of safety). Ngay bây giờ bốn …

Lựa chọn cổ phiếu công ty tốt với 4 chữ M Read More »