Lỗi chờ thị trường thay đổi của người nghiệp dư

LỖI CỦA NGƯỜI NGHIỆP DƯ: “TÔI SẼ ĐỢI ĐẾN KHI THỊ TRƯỜNG THAY ĐỔI SAU ĐÓ MỚI THAM GIA.” Có rất nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái mà được gọi là mô hình địa phương. Mô hình này được giải thích như sau: Thị trường bắt đầu hồi phục và giá tăng. Các …

Lỗi chờ thị trường thay đổi của người nghiệp dư Read More »