Bỏ đi khi cần thiết

“Luôn sẵn sàng đóng vali và bỏ đi”. Đó là một lời khuyên giản dị nhưng lại có tác dụng hết lần này đến lần khác. Khi bạn bước vào các cuộc thương lượng, bạn phải có một mức độ thờ ơ nhất định, một mức độ đủ để bạn có thể cảm thấy không …

Bỏ đi khi cần thiết Read More »