Đồ thị hình nến Nhật Bản

Tổng quan về chỉ báo đồ thị hình nến Nhật Bản Vào những năm 1600, người Nhật Bản đã phát triển một phương pháp phân tích kỹ thuật để phân tích giá gạo. Kỹ thuật này được gọi là “Đồ thị hình nến”. SN là người có công trong việc phổ biến phương pháp phân …

Đồ thị hình nến Nhật Bản Read More »