nhà đầu tư

Thị trường là đối tác của nhà đầu tư chứng khoán

Ý tưởng thị trường là đối tác của chúng ta xuất phát từ Ben Graham. Như nhiều nghiên cứu của Graham về đầu tư, khái niệm này ngay lập tức trở nên hiển nhiên và được phổ biến rộng rãi. Thị trường là một đối tác thích hợp, đáng tin cậy. Ở bất cứ thời …

Thị trường là đối tác của nhà đầu tư chứng khoán Read More »

Nơi cất giấu bí mật lợi nhuận của thị trường chứng khoán

Đâu là những nơi cất giấu bí mật? Đừng lo, không ai bắt bạn phải tìm kiếm tận dưới Love Canal hay liều mình đến nỗi ăn đạn trong lúc rình rập một căn cứ quân sự bí mật nào đó của Nga.Nơi cất giấu bí mật không đơn giản đến vậy. Với thị trường …

Nơi cất giấu bí mật lợi nhuận của thị trường chứng khoán Read More »