#ĐTCK: Các khuôn mẫu trong chứng khoán

Khuôn mẫu ngọn đồi cao thường xảy ra trong một thời kỳ tăng trưởng mạnh của một xu thế cấp 1 tăng trưởng. Khuôn mẫu này thường xảy ra khi toàn thị trường nói chung tăng trưởng rất mạnh (như giai đoạn sau tết âm lịch tới đầu tháng 3/2007 vừa qua). Khuôn mẫu này …

#ĐTCK: Các khuôn mẫu trong chứng khoán Read More »