#ĐTCK: Quy tắc stop loss

Mua bình quân giá giảm – mất chi phí cơ hội nếu thị trường điều chỉnh sâu – cái chết cầm chắc nếu suy thoái thật sự Nếu bạn đang đi xe trên đường, gặp một con dốc đi xuống, sương mù dày đặc không rõ đường đi phía trước, xe lao ngày càng nhanh. …

#ĐTCK: Quy tắc stop loss Read More »