quyền mua

Thuật ngữ LEAPS quyền lựa chọn dài hạn là gì

Có một cách giúp bạn có thể tự tạo cho mình một cổ phiếu gốc. Chỉ cần lựa chọn giữa hàng trăm LEAPS (quyền lựa chọn dài hạn) có sẵn, bạn có thể tạo ra một cơ hội đầu tư có nhiều tính chất rủi ro cũng như tưởng thưởng tương đương với việc đầu …

Thuật ngữ LEAPS quyền lựa chọn dài hạn là gì Read More »