Kỹ thuật phân tích Fourier Transform

Tổng quan kỹ thuật Fourier Transform Fourier Transforms ban đầu được phát triển như là một công cụ kỹ thuật để nghiên cứu hiện tượng lặp đi lặp lại như sự rung động của nhạc cụ có dây hay cánh máy bay trong suốt chuyển bay. Kỹ thuật Fourier được sử dụng trong phân tích …

Kỹ thuật phân tích Fourier Transform Read More »