thị trường chứng khoán

Thị trường là đối tác của nhà đầu tư chứng khoán

Ý tưởng thị trường là đối tác của chúng ta xuất phát từ Ben Graham. Như nhiều nghiên cứu của Graham về đầu tư, khái niệm này ngay lập tức trở nên hiển nhiên và được phổ biến rộng rãi. Thị trường là một đối tác thích hợp, đáng tin cậy. Ở bất cứ thời …

Thị trường là đối tác của nhà đầu tư chứng khoán Read More »

3 khái niệm đầu tư không chính xác

Khái niệm sai lầm thứ nhất: Bạn cần phải là một chuyên gia quản lý tiền của mình Khái niệm không chính xác đầu tiên cần phá vỡ là: cần phải có nhiều thời gian và kiến thức chuyên môn để quản lý tiền của mình. Điều này sẽ đúng nếu đầu tư là một …

3 khái niệm đầu tư không chính xác Read More »

Kỹ thuật phân tích Fourier Transform

Tổng quan kỹ thuật Fourier Transform Fourier Transforms ban đầu được phát triển như là một công cụ kỹ thuật để nghiên cứu hiện tượng lặp đi lặp lại như sự rung động của nhạc cụ có dây hay cánh máy bay trong suốt chuyển bay. Kỹ thuật Fourier được sử dụng trong phân tích …

Kỹ thuật phân tích Fourier Transform Read More »