Thời điểm nào thích hợp để đầu tư

Thời điểm thích hợp để bán một công ty không bao giờ xảy ra — WARREN BUFFETT Như Buffett nói, thời điểm thích hợp để bán một công ty, về mặt lý thuyết, là không thể xảy ra. Do đó, một công ty hoàn hảo để mua là một công ty chưa từng tồn tại …

Thời điểm nào thích hợp để đầu tư Read More »