Các thông số giá chứng khoán

Phân tích kỹ thuật gần như hoàn toàn dựa trên phân tích giá và khối lượng giao dịch. Các thông số giá và khối lượng giao dịch của chứng khoán được giải thích như sau: Giá mở cửa – là mức giá của giao dịch đầu tiên trong kỳ (ví dụ: giao dịch đầu tiên …

Các thông số giá chứng khoán Read More »