Tham khảo Cổ phiếu tập đoàn Y tế Charter

Trong tình huống đầu tư này, tôi mua cổ phiếu của một công ty không có triển vọng rõ ràng. Tôi biết rằng tôi đang đi trên một tảng băng mỏng, nhưng vì nó có giá và vẻ bên ngoài quá hấp dẫn nên tôi đã bị cuốn vào nó. Tháng 12 năm 1992, có …

Tham khảo Cổ phiếu tập đoàn Y tế Charter Read More »