trung bình động

Cách tính các loại trung bình động

Trung bình động giản đơn (SMA) Trung bình động giản đơn (hoặc “số học”) được tính bằng cách cộng giá đóng cửa của chứng khoán trong một giai đoạn nhất định (ví dụ 12 ngày) sau đó chia cho số kỳ của giai đoạn. Kết quả tính được là giá trung bình của chứng khoán …

Cách tính các loại trung bình động Read More »

Chỉ báo Klinger Oscillator

Tổng quan chỉ báo KVO Klinger Oscillator (KVO) là chỉ báo dựa trên khối lượng giao dịch nhằm đo lường xu hướng dòng tiền vào ra ở một chứng khoán trong ngắn hạn và dài hạn. Stephen J Klinger phát triển và giới thiệu KVO trên tạp chí Technical Analysis of Stocks and Commodities số …

Chỉ báo Klinger Oscillator Read More »

Trung bình động công cụ phân tích kỹ thuật xuất hiện sớm nhất

Trung bình động là giá trung bình của chứng khoán trong một khoảng thời gian xác định. Chúng ta cần xác định khoảng thời gian cụ thể khi tính giá trung bình (ví dụ 25 ngày). Cách xác định trung bình động giản đơn là tính tổng các mức giá của chứng khoán trong một …

Trung bình động công cụ phân tích kỹ thuật xuất hiện sớm nhất Read More »