Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu là bao nhiêu

Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu theo Quy tắc số 1 là 15% một năm. Giá trị thực là số tiền lớn nhất chúng ta có thể trả và vẫn có tỷ suất lợi nhuận 15% trong 15 năm tiếp theo. Nói cách khác, giá trị của công ty này đối với chúng ta là …

Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu là bao nhiêu Read More »