Bảo toàn vốn hay mua bán gỡ lại

Sau khi đã bán bớt các cổ phiếu đang ngày càng giảm giá Nhà đầu tư thu về được một số tiền mặt, việc làm này hầu như có tính bản năng sinh tồn thôi, nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại những kiến thức đã đọc được và đối chiếu với thực tế thị trường, …

Bảo toàn vốn hay mua bán gỡ lại Read More »